TÄVLINGSREGLER

 Alla tävlingar måsta ha regler, så även Milen för Bilen. Grundtanken är att alla ska ha lika stor chans att vinna obereonde av hur snabbt eller långsamant man springer. Du kan även gå eller rulla (rullstol, inte cykel) 10km och vara med i tävlingen. 

 1. Tävlingen pågår mellan 15 juli kl 00:01 och 25 juli kl 18.00 CET.

 2. För att delta i tävlingen måste du vara 18 år eller äldre och bosatt i Sverige.

 3. För att delta i tävlingen måste du ha anmält och betalat för ditt lopp på Race.se.

 4. Ditt lopp på minst 10km måste vara registrerat på Race.se senast den 25 juli innan anmälan stänger.

 5. När du anmäler dig ska du även ange en motivering på max 20 ord varför just du ska vinna bilen (om första pris när upp till en bil enligt pristrappan).

 6. Den 25/7 efter att anmälan stängs kommer vi dra X antal vinnare av priser där antalet är beroende av vilken prisnivå vi uppnått. Av dessa kommer en första pris vinnare av bilen utses av en jury som består av representanter från Challengize och Race.se baserat på bästa motivering. Juryns beslut kan inte överklagas. 

 7. Arrangören förbehåller sig rätten att diskvalificera tävlingsbidrag som enligt arrangörens synpunkt bryter mot tävlingsreglerna.

 8. Arrangören ansvarar inte för bidrag som av olika anledningar inte kommit fram, för bidrag som inte är fullständigt ifyllda eller som levererats efter angivet sista datum.

 9. Priserna kan inte bytas mot kontanter eller andra premier.

 10. Vinnaren är ensamt ansvarig för att betala eventuella skatter som priserna eventuellt medför.

 11. Priserna är personliga och kan inte tilldelas någon annan.

 12. Priserna levereras enligt överenskommelse med vinnarna, dock är det vår ambition att det skall ske som senast 2 månader efter tävlingens slut.

 13. Utöver de villkor som redan nämnts, kan inte arrangörerna hållas ansvariga för eventuella merkostnader som kan uppstå för att vinnaren ska kunna utnyttja priset.

 14. Om arrangören inte kan leverera det angivna priset på grund av omständigheter som ligger utanför arrangörens kontroll, förbehåller vi oss rätten att ersätta detta med ett annat pris av motsvarande värde.

 15. Anställda och nära släktingar till anställda från arrangörerna Challengize och Race.se får delta i tävlingen (vi älskar att springa vi med) men kan ej vinna några priser. 

 16. Genom sin medverkan i tävlingen har de tävlande accepterat dessa villkor.